Bohoniki – tam, gdzie żyją potomkowie Tatarów

Kto widział nasze zdjęcia z Mongolii powinien kojarzyć, że w takich „domkach” żyją nomadowie na pustyni Gobi. Okazuje się, że nie tylko tam! Ta fota zrobiona została przez nas – w Polsce!

Bohoniki Tatarzy w Polsce

Bohoniki to niewielka wieś, (około 100 mieszkańców) położona w północno-wschodniej części naszego kraju. Do dziś żyją tam potomkowie Tatarów.
Początkowo nazwa „Tatarzy” odnosiła się do jednego z plemion mongolskich. Wraz z powstaniem olbrzymiego imperium Chingis-Chana nazwą tą objęto wszystkie plemiona mongolskie, a także tureckie. W XIII wieku władza Temudżyna i jego następców rozciągała się na ponad połowę Azji i prawie całą Europę wschodnią. Mongolscy zdobywcy zasymilowali się z miejscową ludności, od której przyjęli kulturę, język i religię-islam. Tę właśnie mieszankę mongolskich najeźdźców i tureckojęzycznych Kipczaków nazwano Tatarami.
W końcu Tatarzy dotarli na Litwę. Zostali dobrze przyjęci, otrzymali niektóre prawa obywatelskie. Dostawali ziemię pod warunkiem służby wojskowej. Wielki Książę Litewski Witold widział w nich potencjał do walki przeciwko Krzyżakom.
W 1410 roku Tatarzy po raz pierwszy wystąpili po stronie polskiej, biorąc udział wespół z Litwinami w bitwie pod Grunwaldem.

Więcej o Bohonikach na naszym pokazie o Polsce!

Comments are closed.